Năng lực R&D

R&D Capability

Vào tháng 11 năm 2017, HanDe đã được công nhận là một tổ chức R&D của Quảng Châu.Chúng tôi có đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau như R&D, sản xuất, quy trình, chất lượng và lắp đặt tại chỗ.Cho đến nay, HanDe đã có được một số bằng sáng chế.