Quản lý chất lượng

Chúng tôi cố gắng tạo ra những sản phẩm hoàn hảo.

Quality Management (2)

Chính sách chất lượng

Tập trung vào nhu cầu của khách hàng, cực kỳ nghiêm túc, kiên quyết đạt được các tiêu chuẩn cao nhất trong ngành, và Tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Quality Management (3)

Đảm bảo chất lượng

Chúng tôi đã thông qua Hệ thống Quản lý Chất lượng SGS ISO 9001 vào năm 2008, Hệ thống Quản lý Môi trường SGS ISO 14001 vào năm 2004 và Hệ thống Quản lý Chuỗi Đánh giá An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp SGS OHSAS 18001 vào năm 2007. Và đáp ứng các tiêu chuẩn RoHS của EU.

Quality Management (1)

Kiểm soát chất lượng

Kiểm soát toàn bộ quy trình từ kiểm soát chất lượng R&D, kiểm soát chất lượng chuỗi cung ứng, kiểm tra nguyên liệu, quy trình sản xuất đến dịch vụ sau bán hàng, v.v.